Madordning

Fra uge 34 har vi valgt at indstille vores madordning. Grunden hertil er, at vi for tiden mangler kvalificeret arbejdskraft. 

Vi håber på at situationen normaliserer sig igen til næste år. Men vi regner ikke med at det bliver i indeværende år.

Vores normale drift med kroophold, festligheder i huset og levering til festligheder ud af huset fortsætter helt normalt. 

Bestilling af mad til levering ud af huset er fra 10 kuverter opefter. Kommer I selv og afhenter maden, kan I også bestille til mindre.

Med venlig hilsen

Team Kværs Kro

steg